jQuery plugins - Camera
júl 04

Camera

Élet a Diapo után!

Verzió: 1.3.4
Kiadás dátuma: 2012/06/23
Fejlesztő: Manuel Masia
Liszensz: MIT

Bevezető

A Diapo fejlesztője felhagyott a plugin további fejlesztésével és helyette egy új projekttel jelentkezett Camera néven. A plugin a korábbi Diapo-ra épül, azonban több új funkció került bele, illetve fontos megemlíteni még (többek között) a mobil eszközök támogatását, valamint a HTML5 technológia használatát. A plugin működéséhez a jQuery v1.4, illetve annál frissebb kiadás szükséges.

Jellemzők

 • HTML5 technológia
 • reszponzív, mobil barát felület
 • jQuery.easing támogatás
 • jQuery.mobil támogatás
 • létezik WordPress verziója is

Implementálás

CSS

      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/camera.css" />
     

JavaScript

      <script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="js/jquery.mobile.customized.min.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="js/camera.min.js"></script>
     

Deklaráció

      $(document).ready(function(){
       jQuery('#pelda').camera();
      });
     

Használat

A Camera alapszintű használatához a képeket az alábbi HTML struktúra szerint kell beilleszteni egy .camera_wrap konténerbe:

      <div class="camera_wrap" id="pelda">
       <div data-src="images/img1.jpg"></div>
       <div data-src="images/img2.jpg"></div>
       <div data-src="images/img3.jpg"></div>
       ...
      </div>
     

Teljes paraméterlista

 • alignment: a slider konténerelemén túlnyúló képek pozícionálása
  ('topLeft' | 'topCenter' | 'topRight' | 'centerLeft' | 'center' | 'centerRight' | 'bottomLeft' | 'bottomCenter' | 'bottomRight') (alapértelmezett: 'center')
 • autoAdvance: automatikus lejátszás engedélyezése/tiltása (true | false)
  (alapértelmezett: true)
 • cols: képek közti váltáskor a képek felosztásához használt oszlopok száma (alapértelmezett: 6)
 • easing: easing effekt típusa (alapértelmezett: 'easeInOutExpo')
 • mobileEasing: easeing effekt típusa mobil eszközön - ha ugyanazt szeretnénk alkalmazni,
  mint az easing opció esetén, hagyjuk üresen
  (alapértelmezett: '')
 • fx: a képek közti átváltáshoz használt effekt típusa
  ('random' | 'simpleFade' | 'curtainTopLeft' | 'curtainTopRight' | 'curtainBottomLeft' | 'curtainBottomRight' | 'curtainSliceLeft' | 'curtainSliceRight' | 'blindCurtainTopLeft' | 'blindCurtainTopRight' | 'blindCurtainBottomLeft' | 'blindCurtainBottomRight' | 'blindCurtainSliceBottom' | 'blindCurtainSliceTop' | 'stampede' | 'mosaic' | 'mosaicReverse' | 'mosaicRandom' | 'mosaicSpiral' | 'mosaicSpiralReverse' | 'topLeftBottomRight' | 'bottomRightTopLeft' | 'bottomLeftTopRight' | 'bottomLeftTopRight' | 'scrollLeft' | 'scrollRight' | 'scrollHorz' | 'scrollBottom' | 'scrollTop')
  (alapértelmezett: 'random')
 • mobileFx: képek közti váltás típusa mobil eszközön - ha ugyanazt szeretnénk alkalmazni,
  mint az fx opció esetén, hagyjuk üresen
  (alapértelmezett: '')
 • gridDifference: négyzetrácsos felosztás esetén az egyes blokkok animációjának sebessége (fontos, hogy az érték kisebb legyen, mint a transPeriod opcióban megadott érték) (alapértelmezett: 250)
 • height: a slider magassága képpontban, vagy százalékos formában
  (ahol 100% a kép magassága) (alapértelmezett: 50%)
 • hover: automatikus lejátszás megállítása, ha az egér a slider fölé kerül (true | false)
  (alapértelmezett: true)
 • imagePath: a képeket tartalmazó mappa elérési útvonala (alapértelmezett: 'images/')
 • loader: az időzítő típusa (a pie típust az IE8 előtti böngészők nem támogatják)
  ('pie' | 'bar' | 'none') (alapértelmezett: 'pie')
 • loaderColor: az időzítő színének hexadecimális kódja (alapértelmezett: '#eeeeee')
 • loaderBgColor: az időzítő háttérszínének hexadecimális kódja (alapértelmezett: '#222222')
 • loaderOpacity: az időzítő áttetszőségének értéke [0..1] (alapértelmezett: .9)
 • loaderPadding: az időzítő és annak háttere közti térköz (padding érték) képpontban (alapértelmezett: 2)
 • loaderStroke: a pie és bar típusú időzítők vonalvastagsága képpontban (alapértelmezett: 7)
 • minHeight: a slider minimális magassága képpontban (alapértelmezett: '200px')
 • navigation: navigációs gombok engedélyezése/tiltása (true | false) (alapértelmezett: true)
 • navigationHover: navigációs gombok engedélyezése/tiltása, ha az egér a slider fölé kerül
  (true | false) (alapértelmezett: true)
 • mobileNavHover: navigációs gombok engedélyezése/tiltása hover esetén mobil eszközökön
  (true | false) (alapértelmezett: true)
 • opacityOnGrid: képek közti váltáskor a blokkok, illetve a szeletek elhalványításának engedélyezése/tiltása - nagyobb méret, illetve teljes képernyős alkalmazás esetén célszerű letiltani a finomabb átmenet érdekében (true | false) (alapértelmezett: false)
 • pagination: lapozó engedélyezése/tiltása (true | false) (alapértelmezett: true)
 • playPause: lejátszás/szünet gombok engedélyezése/tiltása (true | false) (alapértelmezett: true)
 • pauseOnClick: automatikus lejátszás megállítása a képen történő kattintáskor
  (true | false) (alapértelmezett: true)
 • pieDiameter: a pie típusú időzítő átmérője képpontban (alapértelmezett: 38)
 • piePosition: az időzítő pozíciója ('rightTop' | 'leftTop' | 'leftBottom' | 'rightBottom')
  (alapértelmezett: 'rightTop')
 • portrait: minden kép eredeti méretben való megjelenítésének engedélyezése/tiltása (true | false)
  (alapértelmezett: false)
 • rows: képek közti váltáskor a képek felosztásához használt sorok száma (alapértelmezett: 4)
 • slicedCols: a képek 'slice' felosztása esetén az oszlopok száma (alapértelmezett: 12)
 • slicedRows: a képek 'slice' felosztása esetén a sorok száma (alapértelmezett: 8)
 • thumbnails: bélyegképek engedélyezése/tiltása (true | false) (alapértelmezett: false)
 • time: két váltás közti szünet milliszekundumban (alapértelmezett: 7000)
 • transPeriod: a képek közti váltás időtartama/sebessége milliszekundumban
  (alapértelmezett: 1500)
 • onStartLoading: függvény meghívása a kép betöltésekor
 • onLoaded: függvény meghívása a kép betöltődését követően
 • onStartTransition: függvény meghívása a képek közti váltás kezdetén
 • onEndTransition: függvény meghívása a képek közti váltás végén

Metódusok

 • cameraStop(): automatikus lejátszás megállítása
 • cameraPlay(): automatikus lejátszás indítása
 • cameraPause(): automatikus lejátszás szüneteltetése
 • cameraResume(): automatikus lejátszás folytatása

DATA attribútumok

A HTML5 adta lehetőséget kihasználva a plugin működését nem csak a deklaráció során definiálhatjuk, hanem akár a DATA attribútumok segítségével is befolyásolhatjuk:

 • data-alignment: a slider konténerelemén túlnyúló képek pozícionálása
  ('topLeft' | 'topCenter' | 'topRight' | 'centerLeft' | 'center' | 'centerRight' | 'bottomLeft' | 'bottomCenter' | 'bottomRight')
 • data-easing: easing effekt típusa
 • data-mobileEasing: easeing effekt típusa mobil eszközön
 • data-fx: a képek közti átváltáshoz használt effekt típusa
  ('random' | 'simpleFade' | 'curtainTopLeft' | 'curtainTopRight' | 'curtainBottomLeft' | 'curtainBottomRight' | 'curtainSliceLeft' | 'curtainSliceRight' | 'blindCurtainTopLeft' | 'blindCurtainTopRight' | 'blindCurtainBottomLeft' | 'blindCurtainBottomRight' | 'blindCurtainSliceBottom' | 'blindCurtainSliceTop' | 'stampede' | 'mosaic' | 'mosaicReverse' | 'mosaicRandom' | 'mosaicSpiral' | 'mosaicSpiralReverse' | 'topLeftBottomRight' | 'bottomRightTopLeft' | 'bottomLeftTopRight' | 'bottomLeftTopRight' | 'scrollLeft' | 'scrollRight' | 'scrollHorz' | 'scrollBottom' | 'scrollTop')
 • data-link: adott képhez rendelt URL (klikkelés esetén)
 • data-portrait: minden kép eredeti méretben való megjelenítésének engedélyezése/tiltása
  (true | false)
 • data-src: aktuális kép elérési útvonala
 • data-target: a data-link attribútumban megadott URL megnyitásának módja
  ('_blank' | '_new' | '_parent' | '_self' | '_top')
 • data-thumb: adott képhez tartozó bélyegkép elérési útvonala (abban az esetben, ha a deklaráció során a thumbnail opció engedélyezve van)
 • data-time: két váltás közti szünet milliszekundumban
 • data-transPeriod: a képek közti váltás időtartama/sebessége milliszekundumban
 • data-video="hide": ez a paraméter kizárólag csak a hide értéket veheti fel! Akkor használjuk, ha videót jelenítünk meg és szeretnénk, hogy a videó lejátszása ne induljon el automatikusan az átváltást követően, hanem csak miután a képre kattintottunk.

Tippek

 • Az egyes képekhez feliratkozat is fűzhetünk:
          <div data-src="images/img1.jpg">
           <div class="camera_caption">Felirat szövege 1</div>
          </div>
          <div data-src="images/img2.jpg">
           <div class="camera_caption">Felirat szövege 2</div>
          </div>
         
  Az egyes feliratok megjelenítése előre definiált animációk segítségével még látványosabbá tehetők. Ez a megfelelő CSS osztályok hozzárendelésével történik:
          <div data-src="images/img1.jpg">
           <div class="camera_caption moveFomRight">Felirat szövege 1</div>
          </div>
         

  Effektek listája:
  'moveFromLeft', 'moveFomRight', 'moveFromTop', 'moveFromBottom', 'fadeIn', 'fadeFromLeft', 'fadeFromRight', 'fadeFromTop', 'fadeFromBottom'

 • A plugin-hoz 32db előre definiált téma (skin) is jár, ezek használatához a konténer elem CSS osztályát kell az adott téma nevével kiegészíteni, pl. camera_brown_skin esetén:
          <div class="camera_wrap camera_brown_skin" id="pelda">
           ...
          </div>
         

  Témák listája:

  • camera_amber_skin
  • camera_ash_skin
  • camera_azure_skin
  • camera_beige_skin
  • camera_black_skin
  • camera_blue_skin
  • camera_brown_skin
  • camera_burgundy_skin
  • camera_charcoal_skin
  • camera_chocolate_skin
  • camera_coffee_skin
  • camera_cyan_skin
  • camera_fuchsia_skin
  • camera_gold_skin
  • camera_green_skin
  • camera_grey_skin
  • camera_indigo_skin
  • camera_khaki_skin
  • camera_lime_skin
  • camera_magenta_skin
  • camera_maroon_skin
  • camera_orange_skin
  • camera_olive_skin
  • camera_pink_skin
  • camera_pistachio_skin
  • camera_pink_skin
  • camera_red_skin
  • camera_tangerine_skin
  • camera_turquoise_skin
  • camera_violet_skin
  • camera_white_skin
  • camera_yellow_skin